036

ماشین کاری سنگین توربین های بخار

معاونت مکانیک

کارگاه ماشینکاری

07

کارگاه ماشین کاری

تعمير و بازسازي انواع توربينها و ژنراتورهای نیروگاهی

معاونت مکانیک

150
157

ماشین کاری CNC

معاونت ساخت

اخبار شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران 

 

اهداف کلان شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران:

افزایش  توان تکنولوژیک در زمینه خدمات نیروگاهی و حفظ

ادامه مطالب

035
کارگاه ماشینکاری
معاونت مکانیک
100
کارگاه بالانس سرعت بالا تحت خلاء
معاونت مکانیک
101
ساخت انواع پره های کمپرسور
معاونت ساخت
103
معاونت ساخت
ساخت انواع پره های توربین بخار

 ایمیل اعضاء

 حضور غیاب

 لینک های مرتبط

 همکاری با ما

 مشتریان ما

 جذب نیرو

 شماره تماس: ۳۶۱۹۵۰۰۰-۰۲۶

 دورنگار: ۳۶۱۹۵۲۱۸-۰۲۶

 آدرس: کرج- کیلومتر ۷ جاده ملارد – بلوار مپنا

 ایمیل: info@ipr-co.ir

تست